Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 87
Số lượng câu trả lời 475
Điểm GP 4
Điểm SP 699

Người theo dõi (25)

duong
idol
zianghồ 2009

Đang theo dõi (9)

Kayena Raw
heart beat