Bài 11 : Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: Bài 11 : Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, hôm nay bạn còn 5 lượt làm bài miễn phí cho môn Lịch sử. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000 đ!

Tính năng này đang được xây dựng...