Giải thưởng hỏi đáp hàng tuần dành cho thành viên tích cực: 11/5/2021 - 18/5/2021

Hoc24 xin chúc mừng các bạn sau đã nhận được phần thưởng dành cho thành viên tích cực:

- Đối với những bạn được thưởng COIN, Hoc24 đã cộng số COIN các bạn nhận được vào ví của các bạn, hãy kiểm tra trong phần "Ví của tôi". Để tìm hiểu thêm về COIN hãy truy cập vào đây.

- Đối với những bạn còn lại, Hoc24 đã nhắn tin tới các bạn, hãy phản hồi lại tin nhắn để nhận được phần thưởng của mình.

Khách

Laville Venom
18 tháng 5 2021 lúc 8:37

lại có tiền

· Trả lời (1)
NGUYỄN ĐỖ BẢO NGỌC
19 tháng 5 2021 lúc 22:44

Hoc24 nhắn trên hộp thư đến ak

· Trả lời (0)
Xem thêm bình luận...