Thành viên tích cực tuần 25/01 - 01/02/2016

Xin chúc mừng các bạn đã đạt kết quả cao trong tuần từ 25/01 đến 01/02 năm 2016. Mỗi bạn có điểm hỏi đáp cao nhất ở mỗi môn được nhận một thẻ điện thoại mệnh giá 50.000đ từ hoc24.

1. Môn toán

Điểm cao môn toán

2. Môn vật lý

Điểm cao môn vật lý

3. Môn hóa học

Điểm cao môn hóa học

4. Môn sinh học

Điểm cao môn sinh học

5. Môn văn sử địa

Điểm cao môn văn sử địa

6. Môn ngoại ngữ

Điểm cao môn ngoại ngữ

Khách