Giải bài tập sách giáo khoa x2 GP

Giải bài tập sách giáo khoa

Với mục đích xây dựng kho bài tập Sách giáo khoa trên hoc24 để học sinh thuận lợi trong việc tra cứu và trao đổi bài tập, HOC24.VN sẽ đưa lên các bài tập trong sách giáo khoa với tất cả các môn học.

Một bài tập sách giáo khoa sẽ được nhận biết như hình  bên dưới

Giải bài sách giáo khoa

Khi trả lời câu hỏi này đúng, trình bày đẹp nhất và sớm nhất thì các em học sinh sẽ được tích đúng và nhận 2GP với mỗi câu trả lời đúng.

Số lượng giải thưởng hàng tuần dành cho học sinh tích cực ở mỗi môn theo đó cũng sẽ được tăng lên.

Cập nhật ngày 27/04/2017: Hoc24 dừng chương trình x2 điểm hỏi đáp bài tập Sách giáo khoa.

Các bài tập sách giáo khoa Xem ở đây