Giải bài tập sách giáo khoa x2 GP

Giải bài tập sách giáo khoa

Với mục đích xây dựng kho bài tập Sách giáo khoa trên hoc24 để học sinh thuận lợi trong việc tra cứu và trao đổi bài tập, HOC24.VN sẽ đưa lên các bài tập trong sách giáo khoa với tất cả các môn học.

Một bài tập sách giáo khoa sẽ được nhận biết như hình  bên dưới

Giải bài sách giáo khoa

Khi trả lời câu hỏi này đúng, trình bày đẹp nhất và sớm nhất thì các em học sinh sẽ được tích đúng và nhận 2GP với mỗi câu trả lời đúng.

Số lượng giải thưởng hàng tuần dành cho học sinh tích cực ở mỗi môn theo đó cũng sẽ được tăng lên.

Cập nhật ngày 27/04/2017: Hoc24 dừng chương trình x2 điểm hỏi đáp bài tập Sách giáo khoa.

Các bài tập sách giáo khoa Xem ở đây

Khách

Nguyễn Hồng Lơi
17 tháng 3 2021 lúc 12:56
Mở bài ti vi gián tiếp
· Trả lời (0)
Ginj
28 tháng 4 2021 lúc 20:03

không khí trên mặt đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ trưa (lúc bức xạ mặt trời mạnh nhất) mà lại nóng nhất vào lúc 13 giờ. Vì:

Không khí nóng lên chủ yếu do quá trình toả nhiệt của bề mặt đất (bức xạ sóng dài). Lúc 12 giờ trưa tuy lượng bức xạ mặt trời lớn nhất (bức xạ sóng ngắn), nhưng mặt đất vẫn cần một thời gian để truyền nhiệt cho không khí; vì thế đến 13 giờ mới là lúc không khí nóng nhất

· Trả lời (0)
Ginj
28 tháng 4 2021 lúc 20:04

không khí trên mặt đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ trưa (lúc bức xạ mặt trời mạnh nhất) mà lại nóng nhất vào lúc 13 giờ. Vì:

Không khí nóng lên chủ yếu do quá trình toả nhiệt của bề mặt đất (bức xạ sóng dài). Lúc 12 giờ trưa tuy lượng bức xạ mặt trời lớn nhất (bức xạ sóng ngắn), nhưng mặt đất vẫn cần một thời gian để truyền nhiệt cho không khí; vì thế đến 13 giờ mới là lúc không khí nóng nhất.

· Trả lời (0)
Xem thêm bình luận...