Đáp án tham khảo môn tiếng Anh thi THPT quốc gia 2017

Đáp án tham khảo đề thì tiếng Anh mã đề 423:

 

Đáp án tham khảo tiếng Anh mã đề 401:

Đáp án tham khảo đề thi tiếng Anh mã đề 412:

 

Đáp án tham khảo đề thi tiếng Anh mã đề 420:

Gợi ý đáp án tiếng Anh mã đề 404:

 

 

 

 

Gợi ý đáp án tiếng Anh mã đề 405:

 

 

 

 

 

Khách