Danh sách thành viên tích cực tuần từ 25/07 đến 01/08