Danh sách cộng tác viên hoc24 đợt 1

Sau 1 tuần nhận đăng ký tuyển cộng tác viên đợt 1, ban quản trị HOC24 quyết định lựa chọn những bạn có đủ tiêu chí sau sẽ được làm CTV của HOC24: Tổng điểm các môn là 250GP hoặc điểm mỗi môn là 150GP

Theo tiêu chí như vậy, HOC24 đã lựa chọn các bạn có tên trong danh sách sau là CTV của HOC24:

1. Lê Nguyên Hạo

2. Võ Đông Anh Tuấn

3. Nguyễn Thế Bảo

4. Nguyễn Thị Mai

5. Trần Việt Hà

6. Phương An

7. Nguyễn Huy Tú

8. Hoàng Lê Bảo Ngọc

9. Nguyễn Thị Anh

10. Nguyễn Phương Linh

11. Silver bullet

12. Trần Việt Linh

13. Nguyễn Huy Thắng

Mong các bạn CTV hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để chúng ta cùng xây dựng cộng đồng HOC24 ngày càng phát triển. Các bạn khác không được xét duyệt CTV đợt này hãy cố gắng để đạt được tiêu chí do HOC24 đề ra và đăng ký CTV đợt sau nhé.

Khách