Thể tích của một hình

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Thể tích của một hình

Cho một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật:

Đổ một lượng nước vào trong bể như hình vẽ dưới đây:

Ta thấy nước chiếm một phần không gian trong bể và lượng nước có trong bể này gọi là thể tích của nước.

@91961@@91962@
Thể tích của một hình là lượng không gian mà hình đó chiếm.

 

 

@91963@

2. Ví dụ

a) Ví dụ 1

Cho hình vẽ:

Ta thấy trong hình trên, hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật.

@91964@

Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương.

b) Ví dụ 2

Cho hình vẽ:

Hình C gồm hình lập phương như nhau và hình D cũng gồm 4 hình lập phương có kích thước như vậy.

@91965@

c) Ví dụ 3

Hình P gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta tách hình P thành hai hình M và N: hình M gồm 4 hình lập phương và hình N gồm 2 hình lập phương có kích thước như vậy.

 

@91966@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!