Luyện tập chung

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Nhắc lại

@91872@

1. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

\(S_{xq}=2\times\left(a+b\right)\times h\)

Trong đó: + \(S_{xq}\) là diện tích xung quanh

                + \(a\) là chiều dài hình hộp chữ nhật

                + \(b\) là chiều rộng hình hộp chữ nhật

                + \(h\) là chiều cao hình hộp chữ nhật.

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

\(S_{tp}=2\times\left(a+b\right)\times h+2\times a\times b\)

Trong đó: + \(S_{tp}\) là diện tích toàn phần

                + \(a\) là chiều dài hình hộp chữ nhật

                + \(b\) là chiều rộng hình hộp chữ nhật

                + \(h\) là chiều cao hình hộp chữ nhật.

 

@91892@@91897@

2. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

\(S_{xq}=a\times a\times4\)

Trong đó: + \(S_{xq}\) là diện tích xung quanh

                + \(a\) là độ dài một cạnh của hình lập phương.

Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

\(S=a\times a\times6\)

Trong đó: + \(S_{tp}\) là diện tích toàn phần

                + \(a\) là độ dài một cạnh của hình lập phương.

 

@91899@@91900@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!