Phép trừ

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Phép trừ

 

@381589@@381658@

Một số trừ đi một tổng bằng số đó trừ đi lần lượt từng số hạng của tổng:

\(a-\left(b+c\right)=\left(a-b\right)-c=\left(a-c\right)-b=a-b-c\)

✿ Phép trừ với số 0: Một số trừ đi chính nó thì bằng 0. Số nào trừ đi 0 cũng bằng chính nó:

\(a-a=0\);

\(a-0=a\).

@381711@@381791@@381881@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!