Phép cộng

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Phép cộng

 

@379970@

Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

\(a+b=b+a\)

Tính chất kết hợp: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

\(\left(a+b\right)+c=a+\left(b+c\right)\)

Cộng với 0: Số nào cộng với 0 cũng bằng chính nó.

\(a+0=0+a=a\)

 

@380021@@380084@@380169@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!