Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Tính chất cơ bản của phân số

- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

- Nếu chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

   Ví dụ 1: \(\dfrac{2}{3}\)  \(=\)  \(\dfrac{2\times5}{3\times5}\)\(=\) \(\dfrac{10}{15}\).

   Ví dụ 2: \(\dfrac{10}{15 }\) \(=\) \(\dfrac{10:5}{15:5}\) \(=\) \(\dfrac{2}{3}\).

 

@91227@@91242@

2. Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số

- Rút gọn phân số.

Ví dụ: \(\dfrac{50}{250}\) \(=\) \(\dfrac{50:10}{250:10}\) \(=\) \(\dfrac{5}{25}\).

  hoặc: \(\dfrac{50}{250}\) \(=\) \(\dfrac{50:50}{250:50}\) \(=\) \(\dfrac{1}{5}\).

 

@91245@

- Quy đồng mẫu số các phân số. 

Ví dụ 1: Quy đồng mẫu số của phân số \(\dfrac{3}{4}\)và \(\dfrac{5}{7}\).

Lấy tích \(4\times7\) là mẫu số chung. Ta có:

\(\dfrac{3}{4}\) \(=\) \(\dfrac{3\times7}{4\times7}\)\(=\) \(\dfrac{21}{28}\);           \(\dfrac{5}{7}\)\(=\) \(\dfrac{5\times4}{7\times4}\)\(=\) \(\dfrac{20}{28}\).

Ví dụ 2: Quy đồng mẫu số của phân số \(\dfrac{7}{6}\)và \(\dfrac{5}{24}\).

Nhận xét: 24 : 6 \(=\) 4, chọn 24 là mẫu số chung. Ta có:

\(\dfrac{7}{6}\) \(=\) \(\dfrac{7\times4}{6\times4}\) \(=\) \(\dfrac{28}{24}\); giữ nguyên \(\dfrac{5}{24}\).

 

@91247@

- Quy đồng tử số.

Ví dụ 1: Quy đồng tử số của \(\dfrac{3}{8}\)và \(\dfrac{7}{12}\).

Lấy tích \(3\times7\) là tử số chung. Ta có:

\(\dfrac{3}{8}\) \(=\) \(\dfrac{3\times7}{8\times7}\) \(=\) \(\dfrac{21}{56}\);           \(\dfrac{7}{12}\) \(=\) \(\dfrac{7\times3}{12\times3}\) \(=\) \(\dfrac{21}{36}\).

Ví dụ 2: Quy đồng tử số của phân số \(\dfrac{5}{6}\)và \(\dfrac{20}{21}\).

Nhận xét: 20 : 5 \(=\) 4, chọn 20 là tử số chung. Ta có:

\(\dfrac{5}{6}\) \(=\) \(\dfrac{5\times4}{6\times4}\) \(=\) \(\dfrac{20}{24}\); giữ nguyên \(\dfrac{20}{21}\).

 

@91250@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!

 


Danh sách các phiên bản khác của bài học này. Xem hướng dẫn
VN.OLM đã đóng góp một phiên bản khác cho bài học này (21 tháng 8 2023 lúc 20:49) 0 lượt thích