Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Bài 8 : Nước ta buổi đầu độc lập

Bài 9 : Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Bài 10 : Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bài 11 : Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)

Bài 12 : Đời sống kinh tế, văn hóa thời Lý

Bài 13 : Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bài 14 : Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

Bài 15 : Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Bài 16 : Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Bài 17 : Ôn tập chương II và chương III

Bài 18 : Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỉ XV

Bài 19 : Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

Bài 20 : Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428-1527)

Bài 21 : Ôn tập chương IV

Bài 22 : Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI-XVIII)

Bài 23 : Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI-XVIII

Bài 24 : Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Bài 25 : Phong trào Tây Sơn

Bài 26 : Quang Trung xây dựng đất nước

Bài 27 : Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bài 28 : Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 29 : Ôn tập chương V và VI

Bài 30 : Tổng kết

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...