BÀI 6: Đo thời gian

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Bạn Nam muốn đo thời gian đi từ nhà đến trường thì phải dùng dụng cụ gì và đơn vị gì để đo?

1. Đơn vị và dụng cụ đo thời gian

Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta hiện nay là giây (second), kí hiệu là s. Các ước số và bội số của đơn vị giây ta thường gặp là giờ (hour; h), phút (minute: min), ngày, tuần, tháng,…

Quy đổi đơn vị thời gian:

1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút

1 ngày = 24 giờ

Để đo thời gian người ta dùng đồng hồ. Có nhiều loại đồng hồ khác nhau: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn, đồng hồ điện tử, đồng hồ bấm giây, đồng hồ cát, đồng hồ mặt trời…

Đồng hồ đeo tayĐồng hồ treo tườngĐồng hồ điện tử

Đồng hồ bấm giâyĐồng hồ cátĐồng hồ mặt trời

 

@1697075@ @1697168@

2. Thực hành đo thời gian

  • Ước lượng thời gian và lựa chọn đồng hồ

Để lựa chọn đồng hồ đo thời gian của một hoạt động cho phù hợp, chúng ta cần ước lượng thời gian của hoạt động đó trước khi đo.

  • Sử dụng đồng hồ đúng cách

Khi sử dụng đồng hồ để đo thời gian của một hoạt động cần lưu ý:

- Hiệu chỉnh đồng hồ về vạch số 0 trước khi đo.

- Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với mặt đồng hồ.

- Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kim của đồng hồ.

 

@1697248@

Khi đo thời gian của một hoạt động ta cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Ước lượng khoảng thời gian cần đo.

Bước 2: Chọn đồng hồ phù hợp.

Bước 3: Hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách trước khi đo.

Bước 4: Thực hiện đo thời gian bằng đồng hồ.

Bước 5: Đọc và ghi kết quả mỗi lần đo.