Bài 5 : Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Các loại ký hiệu bản đồ

- Các kí hiệu dùng cho bản đồ rất đa dạng và có tính quy ước 
- Bảng chú giải giải thích nội dung và ý nghĩa của kí hiệu

- Thường phân ra 3 loại kí hiệu:
+ Điểm.
+ Đường.
+ Diện tích.
- Phân 3 dạng
+ Ký hiệu hình học.
+ Ký hiệu chữ.
+ Ký hiệu tượng hình.

2. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

- Ngoài cách biểu hiện độ cao địa hình bằng thang màu, người ta còn sử dụng các đường đồng mức (đường nối các điểm có cùng độ cao).
- Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng dốc.
- Quy ước trong các bản đồ giáo khoa địa hình Việt Nam:
+ Từ 0m - 200m màu xanh lá cây 
+Từ 200m - 500m màu vàng hay hồng nhạt. 
+ Từ 500m - 1000m màu đỏ.
+ Từ 2000m trở lên màu nâu.