Bài 4 : Phương hướng trên bản đồ - Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Phương hướng trên bản đồ

* Kinh tuyến                   

          + Đầu phía trên của đường kinh tuyến là hướng Bắc.

          +  Đầu phía dưới của đường kinh tuyến là hướng Nam.   

* Vĩ tuyến                                                                                                                                   

          +  Đầu bên phải của vĩ tuyến là hướng Đông.

          +  Đầu bên trái của vĩ tuyến là hướng Tây.                                                                                                     

-   Cơ sở xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào kinh tuyến, vĩ tuyến.

-   Có bản đồ không thể hiện các đường kinh tuyến và vĩ tuyến thì dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc rồi tìm các hướng còn lại.

2. Kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí

a. Khái niệm                                                                                                                         

-  Kinh độ và vĩ độ của 1 điểm gọi là số độ chỉ khoảng cách từ kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua địa điểm đó đến kinh tuyến và vĩ tuyến gốc                                                                                          

- Tọa độ địa lí của một điểm chính là kinh độ, vĩ độ của điểm đó trên bản đồ.

b. Cách viết tọa độ địa lí của một điểm                                                                                             

-  Viết :        + Kinh độ trên                                                                                                                                                                          

                    + Vĩ độ dưới                                                                                                                          

-  Ví dụ : \(C:\begin{cases}20T\\10B\end{cases}\)