BÀI 44: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Ánh sáng của Mặt Trăng

Ta có thể quan sát thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó chiếu tới mắt chúng ta.

        

Ảnh chụp Mặt Trăng

@1932155@

Hình ảnh mô phỏng quan sát Mặt Trăng từ Trái Đất.

Mặt Trăng phản xạ ánh sáng Mặt Trời.

2. Hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng

Hình ảnh mô phỏng một số hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng

Hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng là phần bề mặt của Mặt Trăng được nhìn thấy khi quan sát từ Trái Đất.

Mỗi thời điểm, phần bề mặt Mặt Trăng hướng về Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng có diện tích khác nhau nên ta thấy hình dạng Mặt Trăng là khác nhau.

@1932225@

Hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng thay đổi một cách tuần hoàn khi Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, tùy thuộc vào sự thay đổi vị trí tương đối của ba thiên thể Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời. Khoảng thời gian để Mặt Trăng quay trở lại vị trí nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất là 29,5 ngày và người ta gọi là Tuần Trăng.

Hình ảnh mô phỏng Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời

Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên của Trái Đất. Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất ở khoảng cách cỡ 384 400 km. Mặt Trăng quay quanh trục của nó với cùng tốc độ mà nó chuyển động quanh Trái Đất nên phần bề mặt Mặt Trăng hướng về Trái Đất luôn không đổi. Do đó hình ảnh Mặt Trăng ta quan sát được trong các Tuần Trăng là giống nhau.

Giải thích các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng

Hình ảnh mô phỏng 8 vị trí của Mặt Trăng khi chuyển động một vòng quanh Trái Đất