Bài 4: Thiết kế sản phẩm

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG VỀ SẢN PHẨM

- Học sinh bắt đầu lên ý tưởng về loại chiếc đồng hồ đồ chơi cho bản thân.

- Màu sắc, hình dáng, kết cấu,...

loading...
Các loại đồng hồ. hoc24

2. VẼ PHÁC THẢO SẢN PHẨM VÀ LỰA CHỌN VẬT LIỆU, DỤNG CỤ

- Vẽ phác thảo sản phẩm đồng hồ đồ chơi mà em thiết kế.

- Ví dụ về một bản phác thảo sản phẩm:

loading...
Bản vẽ phác thảo sản phẩm. hoc24

3. LÀM SẢN PHẨM MẪU

- Bước 1: Làm mặt số.

- Bước 2: Làm quai đeo và núm vặn.

- Bước 3: Làm bộ kim đồng hồ.

- Bước 4: Gắn các bộ phận để hoàn thiện đồng hồ đồ chơi.

4. ĐÁNH GIÁ VÀ HOÀN THIỆN SẢN PHẨM

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
Tiêu chíhahalimdimhum
Đúng hình dạng???
Chắc chắn???
Thẩm mĩ???