BÀI 4: Đo chiều dài

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Trong hai đoạn thẳng AB, CD thì đoạn thẳng nào dài hơn? Muốn biết chính xác thì ta cần đo độ dài của hai đoạn thẳng đó.

1. Đơn vị và dụng cụ đo chiều dài

  • Đơn vị đo chiều dài trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta hiện nay là mét (metre), kí hiệu là m.
Đơn vịKí hiệuQuy đổi ra mét
Milimét (Milimetre)mm \(1mm=\dfrac{1}{1000}m=0,001m\)
Xentimét (Centimetre)cm\(1cm=\dfrac{1}{100}m=0,01m\)
Đêximét (Decimetre)dm\(1dm=\dfrac{1}{10}m=0,1m\)
Kilômét (Kilometre)km\(1km=1000m\)

 

@1681726@
  • Dụng cụ đo chiều dài
Thước kẻThước kẹp
Thước cuộnThước dây

Để đo chiều dài một vật, người ta có thể dùng thước. Trên một số loại thước thông thường có ghi GHĐĐCNN.

- GHĐ của thước là chiều dài lớn nhất ghi trên thước.

- ĐCNN của thước là chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

@1681793@

2. Thực hành đo chiều dài

Khi đo chiều dài của một vật bằng thước, ta cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Ước lượng chiều dài của vật cần đo.

Bước 2: Chọn thước đo có GHĐ và ĐCNN phù hợp.

Bước 3: Đặt thước đo đúng cách.

Bước 4: Đặt mắt vuông góc với thước, đọc giá trị chiều dài của vật cần đo theo giá trị của vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.

Bước 5: Ghi kết quả đo theo đơn vị ĐCNN cho mỗi lần đo.

@1681860@