Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA

Cây có hoa là một thể thống nhất vì:

Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan.

Có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan.

Tác động vào một cơ quan sẽ ánh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.

Sống trong các môi trường khác nhau, trải qua quá trình lâu dài, cây xanh đã hình thành một số đặc điểm thích nghi.

Nhờ khả năng thích nghi đó mà cây có thể phân bố rộng rãi khắp nơi trên Trái Đất: trong nước, trên cạn, vùng nóng, vùng lạnh.. 

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 1. Cây có hoa có những loại cơ quan nào ? Chúng có chức năng gì ?

Trả lời: 

 

Câu 2. Trong một cơ quan và giữa các cơ quan của cây có hoa có những mối quan hệ nào để cây thành một thể thống nhất ? Cho ví dụ.

Trả lời: 

 Mọi cơ quan của cây có hoa đều có cấu tạo phù hợp với chức năng của nó.Trong hoạt động sống của cây các cơ quan có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng.Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan khác và toàn bộ cây.

Câu 3. Hãy giải thích vì sao rau trồng trên đất khô cằn ít được tưới bón thì lá thường không xanh tốt, cây chậm lớn, còi cọc. năng suất thu hoạch sẽ thấp ?

Trả lời: 

Rau là loại cây có nhu cầu về nước rất cao. Nếu trồng rau trên đất khô cằn ít được tưới thì rề sẽ hoạt động yếu, hút được ít nước và muối khoáng. thiếu nước và muối khoáng, lá cũng sẽ quang hợp kém, chỉ chế tạo được ít chất dinh dưỡng nên lá không thể xanh tốt. Các cơ quan khác như rễ thân được cung cấp ít chất dinh dưỡng cũng không thể lớn nhanh, kết quả cây còi cọc, năng suất thấp.

Câu 4 : Nêu một số ví dụ về sự thích nghi của cây ở cạn với môi trường?

Trả lời :

Ở những nơi đất kho, thiếu nước thường có những cây mọng ước như xương rồng ( lá thường tiêu giảm hoặc tiêu biến thành gai hạn chế sự thoát hơi nước). 

Những cây ưa ẩm như cây lá dong, vạn niên thanh... thường mọc trong rừng già ( ít ánh sáng).

Những cây cần ít nước ( kê, hương lau) lại sống ở nhũng nơi đất khô. Các loại rau cần nhiều nước thường sống ở những nơi đất ẩm và cần được tưới luôn.

Câu 5 :Các cây sống trong môi trường sống đặc biệt ( sa mạc, đầm lầy) có những đặc điểm gì? Cho một vài ví dụ.?

Trả lời :

- Cây sống trên sa mạc rất khô và nóng:

  + các loại cây xương rồng đều mọng nước, lá biến thành gai để hạn chế sự thoát hơi nước.

  + Các loại cỏ thấp nhưng rễ rất dài

  + Các cây bụi gai có lá rất nhỏ hoặc biến thành gai.

- Cây sống trong đầm lầy ( như cây đước) có rễ chống giúp cây đứng vững trên các bãi lầy ngập thủy triều ở vùng ven biển.

Câu 6: Các cây sống dưới môi trường nước thường có những đặc điểm hình thái như thế nào?

Trả lời :

Những cây sống ngập trong nước thì lá có hình dải ( rong đuôi chó)

Cấy nằm sát mặt nước thì lá to ( sen , súng)

Cây nổi trên mặt nước thì cuống lá phình to, xốp tựa như phao giúp cây nổi trên mặt nước ( bèo)

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...