BÀI 32: Thực hành quan sát và phân loại động vật ngoài thiên nhiên

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Chuẩn bị

  • Địa điểm: vườn trường, khu dân cư, ven đồi, ven núi, công viên, sở thú, ...
  • Dụng cụ: máy ảnh, giấy, bút.
  • Tài liệu: tài liệu nhận dạng nhanh các động vật.

II. Cách tiến hành

1. Quan sát và phân loại một số đại diện động vật ngoài thiên nhiên

  • Bước 1: Quan sát hoặc chụp ảnh động vật tại địa điểm nghiên cứu.
  • Bước 2: Nhận dạng nhanh một số đại diện quen thuộc.
  • Bước 3: Xác định môi trường sống của động vật: trên cạn, dưới nước, nơi ẩm ướt trên cây,...
  • Bước 4: Mô tả đặc điểm đặc trưng của các loài động vật quan sát được.
  • Bước 5: Xây dựng khóa lưỡng phân để nhận diện chúng.
@1110145@@1109121@@1110064@

2. Báo cáo kết quả thực hành

Viết và trình bày báo cáo theo mẫu:

@1110004@