BÀI 30: Thực hành phân loại thực vật

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Chuẩn bị

Dụng cụ: Kính lúp, kéo, bút chì, nhãn dán,...

Mẫu vật:  Thực vật có sẵn ở địa phương, đầy đủ đại diện thuộc các nhóm: Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín.

Bộ tranh/ ảnh đại diện các nhóm thực vật.

Cây rêu tường

Cây cỏ bợ

Cây vạn tuế

Cây lúa nước

Cây dưa chuột

Cây dâu tằm

Cây bắt ruồi

Cây hành

@1100706@@1100630@@1101531@

II. Cách tiến hành

1. Thực hành phân loại các nhóm thực vật

  • Bước 1: Quan sát và xác định đặc điểm đặc trưng của mẫu vật: rễ, thân, lá, hoa, quả.
  • Bước 2: Phân loại mẫu vật theo nhóm.
  • Bước 3: Xây dựng sơ đồ khóa lưỡng phân.
@1103199@

2. Báo cáo kết quả thực hành

Viết và trình bày báo cáo theo mẫu:

@1103104@

❗ Làm mẫu ép thực vật

Bước 1: Thu mẫu lá cây và đặt vào giữa 2 tờ giấy rồi đặt vào cặp ép. Lần lượt xếp các mẫu vào cặp ép (mỗi lá đeo 1 nhãn, có ghi thông tin:

Tên cây: ............................ Địa điểm thu mẫu: ....................... Môi trường: ............................. Ngày thu mẫu: ............................ Người thu mẫu: ......................................)

Bước 2: Đặt cặp ép lên trên miếng ván cứng, đặt vật nặng lên trên để ép cho phẳng. Sau một vài giờ thay giấy lót ẩm, khi nào lá hết hước thì đem phơi hoặc sấy cả cặp.

Bước 3: Lấy mẫu đã khô ra đính lên tờ giấy cứng hay bìa cứng, trình bày cân đối.

Gắn nhãn vào góc dưới dưới mẫu, dùng 1 tờ giấy đậy lên mẫu và dùng bàn là là phẳng ở nhiệt độ vừa phải.

Bước 4: Đem mẫu ép plastic hoặc gắn vào hộp kính để bảo vệ.

Mẫu ép thực vật sau khi hoàn thành