BÀI 26. CLO

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Clo là chất khí, màu vàng lục, mùi hắc. Clo nặng gấp 2,5 lần không khí và tan được trong nước. Ở 20oC, một thể tích nước hòa tan 2,5 thể tích khí clo. Clo là khí độc.

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Clo có những tính chất hóa học của phi kim không?

a) Tác dụng với kim loại

Cl2(k) + Fe(r) \(\rightarrow\) FeCl3(r); Cl2(k) + Cu(r) \(\rightarrow\) CuCl2(r)

KL: Clo tác dụng với hầu hết các kim loại tạo thành muối clorua.

b) Tác dụng với hiđro

Cl2(k) + H2(k) \(\rightarrow\) 2HCl(k)

Khí HCl tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit hiđrocloric.

KL: Clo có những tính chất hóa học của phi kim. Clo là một phi kim hoạt động hóa học mạnh, clo không trực tiếp phản ứng với oxi.

2. Clo còn có những tính chất hóa học nào khác?

a) Tác dụng với nước

Cl2(k) + H2O(l) \(\leftrightarrow\) HCl(dd) + HClO(dd) (phản ứng xảy ra theo 2 chiều ngược nhau).

Chú ý: Nước clo là dung dịch hỗn hợp các chất HCl, HClO và Cl2 nên có màu vàng lục, mùi hắc của khí clo. Nếu cho quì tím vào dd đó, lúc đầu quì tím hóa đỏ, sau đó nhanh chóng bị mất màu là do tác dụng oxi hóa mạnh của axit hipoclorơ HClO.

b) Tác dụng với dung dịch NaOH

Cl2(k) + 2NaOH(dd) \(\rightarrow\) NaCl(dd) + NaClO(dd) + H2O(l)

Chú ý: Dung dịch hỗn hợp gồm NaCl (natri clorua) và NaClO (natri hipoclorit) được gọi là nước Gia-ven. Dung dịch này có tính tẩy màu vì tương tự như HClO, NaClO có tính oxi hóa mạnh.

III. ỨNG DỤNG CỦA CLO

- Khử trùng nước sinh hoạt;

- Tẩy trắng vải, sợi, bột giấy;

- Điều chế nước Gia-ven, clorua vôi, ...

- Điều chế nhựa PVC, chất dẻo, chất màu, caosu, ...

IV. ĐIỀU CHẾ KHÍ CLO

1. Điều chế trong phòng thí nghiệm

4HCl(dd đặc) + MnO2(r) \(\rightarrow\) MnCl2(dd) + Cl2(k) + 2H2O(l)

2. Điều chế trong công nghiệp

Điện phân dung dịch bão hòa NaCl, có màng ngăn xốp: 2NaCl(dd) + 2H2O(l) \(\rightarrow\) 2NaOH(dd) + Cl2(k) + H2(k)

BÀI TẬP

BT10 (SGK)

Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của các chất sau phản ứng là bao nhiêu? Giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể?

Giải:

Cl2(k) + 2NaOH(dd) \(\rightarrow\) NaCl(dd) + NaClO(dd) + H2O(l)

Số mol khí Cl2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol. Theo pt trên, số mol NaOH = 2 lần số mol Cl2 = 0,1 mol. Vậy V(NaOH) = 0,1/1 = 0,1 lít = 100 ml.

Số mol NaCl = số mol NaClO = 0,05 mol. Suy ra, [NaCl] = [NaClO] = 0,05/0,1 = 0,5M.

BT11 (SGK)

Cho 10,8 gam kim loại M hóa trị III tác dụng với khí clo dư thì thu được 53,4 gam muối. Hãy xác định kim loại M?

Giải:

2M + 3Cl2 \(\rightarrow\) 2MCl3

Ta có: 10,8/M = 53,4/(M+3.35,5) Suy ra: M = 56 (Fe).

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...