BÀI 26. Clo

CLO

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Clo là chất khí, màu vàng lục, mùi hắc. Clo nặng gấp 2,5 lần không khí và tan được trong nước. Clo là khí độc.

                  Hình 1: Khí clo

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Clo có những tính chất hóa học của phi kim không?

a) Tác dụng với kim loại

               Cl2(k) + Fe(r) \(\underrightarrow{t^o}\) FeCl3(r) 

               Cl2(k) + Cu(r) \(\underrightarrow{t^o}\) CuCl2(r)

Kết luận: Clo tác dụng với hầu hết các kim loại tạo thành muối clorua.

b) Tác dụng với hiđro

               Cl2(k) + H2(k) \(\underrightarrow{ás}\) 2HCl(k)

-Khí HCl tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit clohiđric.

Kết luận: Clo có những tính chất hóa học của phi kim. Clo là một phi kim hoạt động hóa học mạnh, clo không trực tiếp phản ứng với oxi.

2. Clo còn có những tính chất hóa học nào khác?

a) Tác dụng với nước

                Cl2(k) + H2O(l) ⇌ HCl(dd) + HClO(dd) (phản ứng này xẩy ra theo hai chiều; phản ứng này được gọi là phản ứng thuận nghịch)

Nước clo là dung dịch hỗn hợp các chất HCl, HClO và Cl2 nên có màu vàng lục, mùi hắc của khí clo. Nếu cho quì tím vào dd đó, lúc đầu quì tím hóa đỏ, sau đó nhanh chóng bị mất màu là do tác dụng oxi hóa mạnh của axit hipoclorơ HClO.

b) Tác dụng với dung dịch NaOH

                 Cl2(k) + 2NaOH(dd) → NaCl(dd) + NaClO(dd)

- Dung dịch hỗn hợp gồm NaCl (natri clorua) và NaClO (natri hipoclorit) được gọi là nước Gia-ven. Dung dịch này có tính tẩy màu vì tương tự như HClO, NaClO có tính oxi hóa mạnh.

III. ỨNG DỤNG CỦA CLO

                                                         Hình 2: Ứng dụng của clo.

IV. ĐIỀU CHẾ KHÍ CLO

1.Điều chế trong phòng thí nghiệm

- Trong phòng thí nghiệm khí clo được điều chế bằng cách cho axit HCl đặc tác dụng với chất oxi hóa mạnh như MnO2 hoặc KMnO4.

                 4HCl(dd đặc) + MnO2(r)  \(\underrightarrow{t^o}\)  MnCl2(dd) + Cl2(k) + 2H2

                 16HCl(dd đặc) + 2KMnO4(r)  \(\underrightarrow{t^o}\)  2KCl(dd) + 2MnCl2(dd) + 5Cl2(k) + 8H2O

2. Điều chế trong công nghiệp

-Khí clo được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch bão hòa NaCl, có màng ngăn xốp

                  2NaCl(dd) + 2H2O(l) \(\underrightarrow{đpmn}\) 2NaOH(dd) + H2(k) + Cl2(k)

-Khí clo được chiều chế theo phương pháp này thường bị lẫn hơi ẩm. Để làm khô khí clo người ta dẫn khí clo qua dung dịch H2SO4 đặc 98% để làm khô. (Vì H2SO4 đặc có tính háo nước nên nó sẽ hập thụ hơi nước chứa trong khí clo)

 

Luyện tập củng cố Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...