Bài 21: Thực hành quan sát sinh vật

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Chuẩn bị

Dụng cụ

Kính hiển vi

Kính hiển vi

Lam kính và lamen

Lam kính và lamen

Pipette

Giấy thấm

Bông

Giấy bìa

Kim mũi mác

Keo dán

Mẫu vật

 • Mẫu vật: Mẫu nước ao, nước hồ đọng lâu ngày hoặc mẫu nuôi cấy. Mẫu thực vật có đầy đủ biến dạng của lá, thân, rễ.
 • Bộ ảnh thực vật: cây cà rốt, cây khoai lang, cây khoai tây, cây cà chua, cây hành, cây xương rồng, cây nắp ấm, cây quất, cây lạc,... (có thể thay các cây khác để thuận tiện cho việc thu mẫu).
 • Mô hình tháo lắp cơ thể người hoặc tranh ảnh về cấu tạo cơ thể người.

II. Cách tiến hành

1. Quan sát cơ thể đơn bào

 • Bước 1: Dùng pipette hút nước trong lọ chứa mẫu vật.
 • Bước 2: Nhỏ 1 giọt nước chứa mẫu vật đã hút lên lam kính.
 • Bước 3: Đặt vài sợi bông lên lam kính ở phần có chứa giọt nước.
 • Bước 4: Đậy lamen lên lam kính có chứa mẫu vật, dùng giấy thấm thấm bớt nước thừa (nước tàn ra ngoài lamen).
 • Bước 5: Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi với vật kính 10x, 40x và vẽ tế bào quan sát được.

Trùng roi xanh

Trùng giày

Một số cơ thể đơn bào có thể quan sát được dưới kính hiển vi

2. Quan sát các cơ quan cấu tạo của cây xanh

 • Quan sát mẫu vật thật.
 • Xác định các cơ quan, hệ cơ quan cấu tạo cây xanh ở mẫu vật hoặc bộ ảnh.

Cây cà rốt

Cây lạc

Cây khoai lang

Cây hành

3. Quan sát mô hình hoặc tranh ảnh cấu tạo cơ thể người

 • Quan sát mô hình/ tranh ảnh cấu tạo nên cơ thể người.
 • Xác định vị trí cơ quan, hệ cơ quan quan sát được. Nếu quan sát mô hình cơ thể người cần thực hiện tháo, lắp theo các bước:
  • Bước 1: Đặt mô hình vào vị trí thích hợp.
  • Bước 2: Quan sát tổng thể các thành phần cấu tạo ngoài của cơ thể người.
  • Bước 3: Quan sát cấu tạo các hệ cơ quan bằng cách tháo dần các bộ phận của mô hình.
  • Bước 4: Lắp mô hình về dạng ban đầu.

Mô hình bộ xương người

Mô hình một số cơ quan trong cơ thể