Bài 20. Vương quốc Phù Nam

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Sự hình thành, phát triển và suy vong của Vương quốc Phù Nam

- Khoảng thế kỉ I, vương quốc Phù Nam ra đời trên cơ sở văn hóa Óc Eo

- Khoảng thế kỉ III - V, phát triển hùng mạnh

- Thế kỉ VI thì suy yếu 

- Đầu thế kỉ VII bị người Chân Lạp xâm chiếm

- Địa bàn chủ yếu của Vương quốc Phù Nam là khi vực Nam Bộ nước ta hiện nay.

- Trung tâm chính trị, kinh tế: ban đầu là Óc Eo (An Giang, Việt Nam), sau dịch chuyển đến Ăng-co Bo-rây (Cam-pu-chia).

@1910678@​

 

2. Hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội

a) Hoạt động kinh tế

- Nông nghiệp trồng lúa, chăn nuôi, đánh bắt thuỷ - hải sản, làm nghề thủ công.

- Đặc biệt giỏi buôn bán đường biển.

Sử kí Trung Quốc chép về Vương quốc Phù Nam như sau: "Dân Phù Nam mưu lược, nhưng tốt bụng và thật thà, chuyên nghề buôn bán... Hàng hóa bán thường ngày là vàng, bạc, lụa,..."

(Theo Lê Hương, Sử liệu Phù Nam, NXB Nguyên Nhiều, Sài Gòn 1974, tr.81)

 

​@1910987@

b) Tổ chức xã hội

- Được hoàn thiện vào thế kỉ III.

- Vua đứng đầu, có quyền lực tối cao, dưới là các quan lại giúp việc với nhiều cấp bậc.

- Xã hội phân chia thành 5 thành phần chính: quý tộc, tăng lữ, thương nhân, thợ thủ công, nông dân.

 

​@1911227@

3. Một số thành tựu văn hoá

- Tín ngưỡng, tôn giáo:

+ Thờ đa thần, tiêu biểu là thần Mặt Trời.

+ Tiếp nhận tôn giáo từ Ấn Độ như Phật giáo, Ấn Độ giáo và từ đây tiếp tục truyền bá đến nhiều vùng đất khác.

- Nghề tạc tượng như gỗ, đá đạt đến phong cách riêng, đó là phong cách Phù Nam.

- Một số thành tựu văn hoá vật chất, tinh thần khác: là kết quả của sự thích ứng với điếu kiện tự nhiên như sử dụng ghe, thuyền, nhà sàn trên mặt nước,..., đồ trang sức được chế tác cực kì tinh xảo.

Tượng Phật bằng đá thuộc văn hóa Óc Eo (thế kỉ VI - VII)
Tượng Phạt bằng đá thuộc văn hóa Óc Eo (thế kỉ VI - VII)
​@1911658@

 

1. Sự hình thành, phát triển và suy vong

- Khoảng thế kỉ I, vương quốc Phù Nam ra đời

- Khoảng thế kỉ III - V, phát triển hùng mạnh

- Thế kỉ VI, suy yếu

- Đầu thế kỉ VII, bị người Chân Lạp xâm chiếm.

2. Hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội

- Hoạt động kinh tế: nông nghiệp trồng lúa là chính, kết hợp chăn nuôi, đánh bắt thủy - hải sản, làm nghề thủ công, đặc biệt là buôn bán đường biển.

- Tổ chức xã hội:

+ Vua đứng đầu nhà nước, dưới vua là quan lại giúp việc với nhiều cấp bậc.

+ Xã hội gồm 5 thành phần chính: quý tộc, tăng lữ, thương nhân, thợ thủ công, nông dân.

3. Một số thành tựu văn hóa

Cư dân Phù Nam đã sáng tạo nhiều thành tựu văn hóa đặc sắc trên các lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; điêu khắc và làm đồ trang sức.