Bài 2: Nhà sáng chế

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. VAI TRÒ CỦA SÁNG CHẾ

a. Trong đời sống

- Cách treo giấy vệ sinh hướng ra ngoài giúp giảm thiểu việc tay chạm vào tường, nơi có thể chứa vi khuẩn, xé giấy dễ dàng hơn, tránh làm rách hoặc vấy bẩn giấy.

loading...
Giấy vệ sinh. hoc24

- Bóng đèn điện: cung cấp ánh sáng cho sinh hoạt, làm việc và học tập vào ban đêm.

loading...
Bóng đèn. hoc24

- Giấy viết: ghi chép và lưu giữ thông tin.

loading...
Giấy viết. hoc24

- Guồng nước: sử dụng xay lúa.

Guồng nước. hoc24

b. Trong phát triển công nghệ

- Tạo ra sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm.

- Thúc đẩy sự phát triển của công nghệ.

- Giúp đời sống con người tiện nghi và văn minh hơn.

2. MỘT SỐ NHÀ SÁNG CHẾ TIÊU BIỂU TRONG LỊCH SỬ

- Giêm Oát: động cơ hơi nước được cấp bằng sáng chế năm 1784.

loading...
Giêm Oát. hoc24

- Các Ben: ô tô được cấp bằng sáng chế năm 1886.

loading...
Các Ben. hoc24

- Tô - mát Ê - đi - xơn: bóng đèn sợi đốt cấp bằng năm 1879.

loading...
Tô - mát Ê - đi - xơn. hoc24

3. ĐỨC TÍNH CẦN CÓ CỦA NHÀ SÁNG CHẾ

- Ham học hỏi, tìm tòi.

- Chịu khó quan sát.

- Không ngại khó khăn.

- Có sự kiên trì,...