Bài 2: Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. THIẾT KẾ ĐIỆN

Thiết kế điện. hoc24

- Mô tả công việc: nghiên cứu, ứng dụng các kiến thức về kĩ thuật điện và các phương pháp tính toán.

- Yêu cầu trình độ các vị trí:

+ Kĩ sư: trình độ đại học ngành kĩ thuật điện.

+ Kĩ thuật viên: trình độ trung cấp hoặc cao đẳng nghề kĩ thuật điện.

- Yêu cầu năng lực:

+ Có kiến thức chuyên môn về kĩ thuật điện.

+ Am hiểu về hệ thống điện và thiết bị điện.

+ Thành thạo kĩ năng sử dụng phần mềm.

+ Năng lực giải quyết vấn đề.

- Môi trường làm việc người làm nghề thiết kế:

+ Phòng kĩ thuật công ty cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế.

+ Các trường đại học và viện nghiên cứu,...

II. SẢN XUẤT, CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN

Sản xuất, chế tạo thiết bị điện. hoc24

- Mô tả công việc: sử dụng các dây chuyền công nghệ hoặc máy và các công cụ hỗ trợ để tạo ra các thiết bị điện tử vật liệu, linh kiện ban đầu theo quy trình sản xuất.

- Yêu cầu trình độ: 

+ Kĩ sư: trình độ đại học ngành kĩ thuật điện.

+ Thợ: trình độ trung cấp hoặc cao đẳng nghề kĩ thuật điện.

- Yêu cầu năng lực:

+ Có kiến thức về kĩ thuật điện, hệ thống và thiết bị điện.

+ Am hiểu về quy trình, quy chuẩn kĩ thuật sản xuất.

- Môi trường làm việc: làm việc tại các nhà máy, xưởng sản xuất, chế tạo thiết bị điện.

III. LẮP ĐẶT ĐIỆN

Lắp đặt điện. hoc24

- Mô tả công việc: thi công, lắp đặt, kết nối đường dây điện và thiết bị điện.

- Yêu cầu trình độ:

+ Kĩ sư: trình độ đại học ngành kĩ thuật điện.

+ Kĩ thuật viên: trình độ trung cấp hoặc cao đẳng nghề kĩ thuật điện.

+ Thợ điện: trình độ sơ cấp nghề điện.

- Yêu cầu năng lực:

+ Kiến thức, kĩ năng đọc hiểu, lắp đặt về điện.

+ Kĩ năng sử dụng các công cụ.

- Môi trường làm việc: làm việc tại hiện trường.

IV. VẬN HÀNH ĐIỆN

Vận hành điện. hoc24

- Mô tả công việc: vận hành điện có phạm vi rộng, từ vận hành các nhà máy điện, lưới truyền tải,...

- Yêu cầu trình độ: 

+ Kĩ sư: trình độ đại học ngành kĩ thuật điện.

+ Kĩ thuật viên: trình độ trung cấp hoặc cao đẳng.

- Môi trường làm việc: 

+ Phòng điều hành, quản lí của các công ty điện lực.

+ Các bộ phận quản lí hệ thống điện,...

V. BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA ĐIỆN

Bảo dưỡng và sửa chữa điện. hoc24

- Mô tả công việc: 

+ Kĩ sư: xác định phương pháp bảo trì và sửa chữa điện.

+ Kĩ thuật viên: giám sát kĩ thuật và thực hiện hoạt động bảo trì, sửa chữa.

+ Thợ điện: bảo trì và sửa chữa điện.

- Yêu cầu trình độ:

+ Kĩ sư: trình độ đại học ngành kĩ thuật điện.

+ Kĩ thuật viên: trình độ trung cấp hoặc cao đẳng.

+ Thợ điện: trình độ sơ cấp.

- Mô trường làm việc:

+ Công ty cung cấp dịch vụ bảo dưỡng.

+ Công ty vận hành lưới điện,...