Bài 1: Giới thiệu tổng quan về kĩ thuật điện

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. KHÁI NIỆM KĨ THUẬT ĐIỆN

Kĩ thuật điện là ngành kĩ thuật liên quan đến nghiên cứu và ứng dụng công nghệ điện, điện tử,... vào sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện năng.

- Sản xuất điện: tạo ra điện từ việc chuyển đổi các dạng năng lượng khác thành năng lượng điện.

Tua bin gió. hoc24

- Truyền tải và phân phối điện: đưa điện từ nguồn tới nơi tiêu thụ thông qua lưới điện.

Đường dây truyền tải điện. hoc24

- Sử dụng điện: nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sử dụng các thiết bị điện và các bộ điều khiển.

Bóng đèn. hoc24

II. VỊ TRÍ, VAI TRÒ KĨ THUẬT ĐIỆN TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG

1. Đối với sản xuất

Hệ thống tưới nước tự động trong nông nghiệp. hoc24

- Cung cấp điện năng cho sản xuất.

- Cung cấp các thiết bị điện cho sản xuất.

- Điều khiển, tự động hóa cho quá trình sản xuất.

2. Đối với đời sống

Phương pháp nấu cơm bằng nồi cơm điện. hoc24

Kĩ thuật điện có vai trò nâng cao chất lượng cuộc sống con người.

- Cung cấp điện năng cho các thiết bị điện trong gia đình.

- Giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Giúp nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng.

III. TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG

1. Trong sản xuất

- Phát triển sản xuất điện năng từ nguồn năng lượng tái tạo nhằm:

+ Giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

+ Giảm phát thải khí nhà kính.

- Phát triển lưới điện thông minh:

+ Tích hợp hệ thống đo lường.

+ Điều khiển tự động.

- Phát triển vật liệu mới cho kĩ thuật điện giúp:

+ Tạo các thiết bị điện có hiệu suất cao.

+ Tiết kiệm năng lượng.

+ Thân thiện với môi trường.

- Phát triển hệ sinh thái nhà máy thông minh và điều khiển tối ưu nhằm:

+ Tăng khả năng quản lí.

+ Giám sát sản xuất.

+ Tăng năng suất.

+ Giảm chi phí.

2. Trong đời sống

- Phát triển các thiết bị điện gia dụng thông minh và tiết kiệm năng lượng: 

+ Thiết bị điện tích hợp các mạch điện tử.

+ Điều khiển bằng máy tính nhúng.

- Phát triển các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng điện:

+ Công nghệ xe điện.

+ Công nghệ pin tích năng.