Bài 18: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích tình hình phát triển ngành công nghiệp

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Cho bảng số liệu sau:

Bảng 18. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2021

(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

Năm 2010201520202021
Giá trị sản xuất3045,66817,311880,413026,8

(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2011, 2016, 2021, 2022)

- Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị sản xuất ngành công nghiệp nước ta giai đoạn 2010 - 2021.

- Nhận xét và giải thích sự thay đổi giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta giai đoạn trên.

2. Dựa vào hình 16.3, hãy:

- Nhận xét sự thay đổi về sản lượng và cơ cấu nguồn điện sản xuất của nước ta năm 2010 và năm 2021.

- Giải thích sự thay đổi đó.

3. Bài thực hành tham khảo

loading...

a. Nhận xét sự thay đổi về sản lượng và cơ cấu nguồn điện sản xuất của nước ta năm 2010 và năm 2021

- Sản lượng điện tăng mạnh: từ 91,7 tỉ kWh (năm 2010) lên 249,9 kWh (năm 2021), tăng 2,7 lần.

- Cơ cấu sản lượng điện có sự thay đổi:

+ Giảm tỉ trọng thuỷ điện: từ 38,0% (năm 2010) xuống 30,6% (năm 2021), giảm 7,4%.

+ Giảm tỉ trọng nguồn khác: từ 6,0% (năm 2010) xuống 0,9% (năm 2021), 5,1%.

+ Tăng tỉ trọng nhiệt điện: từ 56,0% (năm 2010) lên 56,2% (năm 2021), tăng 0,2%.

+ Đặc biệt, là sự xuất hiện và tăng nhanh tỉ trọng của năng lượng tái tạo: từ 0% (năm 2010) lên 12,3% (năm 2021).

b. Giải thích sự thay đổi về sản lượng và cơ cấu nguồn điện sản xuất của nước ta năm 2010 và năm 2021

- Sản lượng điện tăng nhanh do nhu cầu sản xuất kinh tế, đặc biệt là quá trình công nghiệp hoá đẩy mạnh; nhu cầu sử dụng điện của người dân lớn, mức sống tăng.

- Cơ cấu nguồn điện sản xuất có xu hướng giảm các nguồn từ nguyên, nhiên liệu tự nhiên sang năng lượng tái tạo (gió, mặt trời, thuỷ triều,...).