Bài 18: Thực hành quan sát tế bào sinh vật

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Chuẩn bị

Dụng cụ

Kính lúp

Kính hiển vi

Kính hiển vi

Đĩa đồng hồ

Pipette

Lam kính và lamen

Lam kính và lamen

Bình thủy tinh

Kim mũi mác

Kim mũi mác

Dao mổ

Hóa chất

 • Xanh methylene.
 • Nước cất.

Mẫu vật

 • Trứng cá.
 • Củ hành tươi.
 • Ếch đồng sống

II. Cách tiến hành

1. Quan sát tế bào trứng cá bằng mắt thường và kính lúp

Các tế bào trứng cá

 • Bước 1: Dùng kim mũi mác tách trứng cá cho vào đĩa kính đồng hồ đã có sẵn vài giọt nước cất.
 • Bước 2: Quan sát bằng mắt thường và kính lúp cầm tay.
 • Bước 3: Vẽ tế bào quan sát được.

2. Quan sát tế bào biểu bì vảy hành bằng kính hiển vi quang học.

 • Bước 1: Nhỏ 1 giọt nước cất lên lam kính.

 • Bước 2: Dùng kim mũi mác bóc nhẹ lớp biểu bì vảy hành.

 • Bước 3: Đặt vảy hành đã bóc lên lam kính đã có giọt nước cất, đậy lamen.

 • Bước 4: Quan sát dưới kính hiển vi với vật kính 10x, 40x và vẽ tế bào quan sát được.

3. Quan sát hình dạng tế bào biểu bì da ếch

 • Bước 1: Dùng panh vớt vài mẩu da ếch trong bình nhốt ếch cho vào đĩa kính đồng hồ.
 • Bước 2: Nhỏ một giọt xanh methylene vào đĩa kính đồng hồ đã có sẵn mẩu da ếch, để khoảng một đến hai phút.
 • Bước 3: Nhỏ một giọt nước cất lên lam kính.
 • Bước 4: Dùng panh vớt mẩu da ếch đã nhuộm trải đều lên lam kính, đậy lamen. Dùng giấy thấm thấm nước tràn ra ngoài tiêu bản.
 • Bước 5: Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi với vật kính 10x, 40x và vẽ tế bào quan sát được.

4. Báo cáo kết quả thực hành

Báo cáo kết quả thực hành theo mẫu bên dưới và trả lời các câu hỏi vào phiếu báo cáo thực hành theo gợi ý bài tập.

@973191@@973314@@983750@@984099@