Bài 14. Bạch cầu - Miễn dịch

BẠCH CẦU - MIỄN DỊCH

1.  Nêu cơ chế bảo vệ cơ thể của bạch cầu ?

Trả lời :

Các tế bào bạch càu đã tạo nên 3 hàng rào phòng thủ để bảo vệ cơ thể bằng các cơ chế :

- Thực bào (do bạch cầu trung tính và đại thực bào thực hiện)

- Tiết kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên (tế bào limphô B thực hiện)

- Phá hủy các tế bào đã bị nhiễm (tế bào limphoo T thực hiện)

2. Bản thân em đã có miễn dịch với bệnh nào ?

Trả lời :

Bản thân em đã có miễn dịch với bệnh quai bị từ sự mắc phải bệnh này từ trước đó. Và với bệnh lao, uốn ván, viên gan B, sởi.....từ sự tiêm phòng

3. Ở Việt Nam người ta thường tiêm phòng vacxin cho trẻ những bệnh nào ?

Trả lời :

Người ta thường tiêm phòng cho trẻ em những loại bệnh sau : lao, bạch hầu - ho gà- uốn ván, bại liệt, viêm gan B, uốn ván, sởi.

4. Miễn dịch là gì ? Có máy loại miễn dịch ? Nêu rõ từng loại và lấy ví dụ minh họa ?

Trả lời :

* Miễn dịch là khả năng của cơ thể không mắc một số bệnh nào đó.

* Có hai loại miễn dịch :

- Miễn dich tự nhiên gồm :

  + Miễn dịch bẩm sinh : như bệnh toi gà, lở mồm long móng ở trâu, bò

  + Miễn dịch tập nhiexm là miễn dịch mà một người nào đó bị nhiễm khuẩn một lần thì sau đó sẽ không mắc lại bệnh đó một lần nữa như  : bệnh sởi, thủy đậu, quai bị

- Miễn dịch nhân tạo nghĩa là ta có thể gây cho cơ thể khả năng miễn dịch bằng cách tiêm chủng phòng bệnh như lao, ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, viên gan B

5. Các bạch cầu nào đã tạo nên những hàng rào phòng thủ để bảo vệ cơ thể ? Người ta thường tiêm phòng cho trẻ em những loại bệnh nào ?

Trả lời :

* Ba hàng rào phòng thủ để bảo vệ cơ thể :

- Vi khuẩn, virut xâm nhập vào cơ thể chưa kịp tiết độc tố đã bị thực bào. (Do bạch cầu mônô và bạch cầu trung tín đảm nhiệm)

- Vi khuẩn, virut xâm bị vô hiệu hoá bởi các kháng thể do bạch cầu limphô B tiết ra gây kết dính các kháng nguyên (Do limphô B đảm nhiệm)

- Tế bào Limphô T đã tiếp xúc với các tế bào bị nhiễm, tiết ra các protein đặc hiệu làm tan lớp màng tế bào và tế bào nhiễm bị phá huỷ (Do Limphô T đảm nhiệm)

* Người ta thường tiêm phòng cho trẻ em 6 loại bệnh :

6 bệnh được tiêm phòng là lao, bạch hầu - ho gà- uốn ván, bại liệt, viêm gan B, uốn ván, sởi.

6. Giải thích các khái niệm : sự thực bào của bạch cầu, kháng nguyên, kháng thể và miễn dịch.

Trả lời :

* Sự thực bào của bạch cầu : Là khả năng của bạch cầu hình thành chân giả để bắt và nuốt vi khuẩn, các tế bào già yếu, các tế bào chết vào trong thế bào bạch cầu rồi tiêu hoá chúng.

* Kháng nguyên : Là những phân tử ngoại lai, có nguồn gốc từ vi sinh vật (trên bề mặt của tế bào vi khuẩn, vi rút), từ thực vật (các độc tố trong một số cây độc), hay từ động vật (nọc độc của ong, rắn, bọ cạp,..) . Những phân tử ngoại lai này khi xâm nhập vào cơ thể có khả năng kích thích cơ thể tiết ra kháng thể.

* Kháng thể : Là những phân tử protein do cơ thể tiết ra để chống lại các kháng nguyên xâm nhập

* Miễn dịch : Là khả năng của cơ thể không nhiễm một hay một số bệnh nào đó, dù sống trong môi trường có tác nhân gây bênh đó.

7. Sự thực bào là gì ? Do những loại bạch cầu nào thực  hiện ? Nêu sự khác nhau về hoạt động bảo vệ cơ thể của tế bào limphô B và tế bào limphô T ?

Trả lời :

* Sự thực bào : là khả năng của bạch cầu hình thành chân giả để bắt và nuốt vi khuẩn, các tế bào già yếu, các tế bào chết vào trong thế bào bạch cầu rồi tiêu hoá chúng.

* Do các loại bạch cầu sau thực hiện : 

- Bạch cầu trung tính

- Đại thực bào (bạch cầu mônô)

* Sự khác nhau về hoạt động bảo vệ cơ thể của tế bào  limphô B và tế bào limphô T :

- Tế bào limphô B đã chống lại các kháng nguyên bằng cách tiết ra các kháng thể rồi các kháng thể gây kết dính lại các kháng nguyên.

- Tế bào limphô T đã phá huỷ các tế bào cơ thể nhiễm vi khuẩn, virut bằng cách nhận diện và tiếp xúc chúng, tiết ra các protein đặc biệt làm tan màng tế bào nhiễm và tế bào nhiễm bị phá huỷ.

8. Nêu sự khác nhau của miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo ?

Trả lời :

Miễn dịch tự nhiên Miễn dịch nhân tạo
- Tự cơ thể có khả năng không mắc một số bệnh ngay từ lúc mới sinh hoặc sau một lần mắc bệnh. Gồm miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch tập nhiễm Do con người tạo ra cho cơ thể bằng cách tiêm chủng phòng bệnh hoặc bằng cách tiêm huyết thanh

9. Tại sao có người bị bệnh thương hàn, sau khi khỏi thì cả đời không mắc lại bệnh đó nữa ? Đây là miễn dịch tự nhiên hay miễn dịch nhân tạo ?

Trả lời :

Đây là miễn dịch tự nhiên. Người bị bệnh thương hàn, sau khi khỏi thì cả đời không mắc lại bệnh đó nữa vì bạch cầu đã quen diệt loại vi khuẩn đó. Trong máu đã có sẵn kháng thể chống vi khuẩn thương hàn.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...