Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Bài 10: Màu sắc trên trang chiếu

1. Màu nền trang chiếu

- Với phần mềm trình chiếu PowerPoint, để tạo màu nền cho một trang chiếu, ta thực hiện:

 1. Chọn trang chiếu trong ngăn bên trái (ngăn Slide).
 2. Chọn lệnh Format → Background.
 3. Nháy mũi tên  và chọn màu thích hợp.
 4. Nháy nút Apply trên hộp thoại.

- Lưu ý:

 • Mặc dù có thể đặt nền khác nhau cho từng trang chiếu, nhưng để cú một bài trình chiếu nhất quán, ta chỉ nên đặt một màu nền cho toàn bộ bài trình chiếu.
 • Nếu nháy nút Apply to All trong bước 4 ở trên, màu nền sẽ được áp dụng cho toàn bộ bài chiếu.

2. Định dạng nội dung văn bản

- Một số khả năng định dạng văn bản gồm:

 • Chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ.
 • Căn lề (căn trái, căn phải, căn giữa trong khung chứa).
 • Tạo các danh sách dạng liệt kê.

- Thao tác định dạng

 • Chọn phần văn bản cần định dạng
 • Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng (formatting).

3. Sử dụng mẫu bài trình chiếu

- Các bước thực hiện:

 1. Nháy nút Design  trên thanh công cụ.
 2. Nháy nút mũi tên  bên phải mẫu.
 3. Nháy Apply to Selected Slides để áp dụng mẫu cho các trang chiếu đã chọn hoặc Apply to All Slides để áp dụng cho mọi trang chiếu.

4. Các bước tạo bài trình chiếu

- Chuẩn bị nội dung cho bài trình chiếu.

- Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu.

- Nhập và định dạng nội dung văn bản.

- Thêm các hình ảnh minh hoạ. 

- Tạo các hiệu ứng động.

- Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu. 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN