Bài 10 : Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

undefined1. Cấu tạo bên trong của trái đất 

 

 2. Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất

- Vỏ Trái Đất là lớp rắn chắc ở ngoài cùng của Trái Đất, được cấu tạo do một số địa mảng nằm kề nhau.

- Lớp vỏ Trái Đất chỉ chiếm 15% thể tích và 1% khối lượng của Trái Đất. 

- Vỏ Trái Đất là lớp đá rắn chắc dày 5 - 70km. Bao gồm đá granit, đá bazan….

- Trên vỏ Trái Đất có núi, sông, biển, đại dương → Là nơi sinh sống của loài người.

- Lớp vỏ của Trái Đất có vai trò rất quan trọng vì là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên và là nơi sinh sống, hoạt động xã hội của con người.