Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 92
Số lượng câu trả lời 489
Điểm GP 10
Điểm SP 178

Người theo dõi (15)

Đang theo dõi (15)

Thu Hồng
^JKIES Nguyễn^
Thanh Hoàng Thanh
Phương Dung
Komorebi