Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 56
Điểm GP 1
Điểm SP 55

Người theo dõi (15)

Majikku
Khởi My
lê thị uyên

Đang theo dõi (2)

Dòng thời gian