Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 90
Điểm GP 5
Điểm SP 39

Người theo dõi (23)

Lê Việt Hoàng
kethattinhtrongmua
Lê Huy Hoàng
Mạc Qua Nhan
Mẫn Tử Hàn

Đang theo dõi (86)

Yozora Kasumi
Quỳnh Thảo
love
Lê Huy Hoàng
Đinh Hiền Nhi