Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 188
Điểm GP 46
Điểm SP 266

Người theo dõi (20)

Tú Xuân
Trần gia hào
nguyennhattam
BioLOgYPro

Đang theo dõi (21)

luong nguyen
B.Thị Anh Thơ
Đạt Trần
Thời Sênh