Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 234
Điểm GP 21
Điểm SP 163

Người theo dõi (20)

Đỗ Thiên Hàn
Vũ hà thảo anh
lê huân
jackson
Hương Đinh

Đang theo dõi (2)

Ngố ngây ngô
phynit

Dòng thời gian