Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 32
Điểm GP 3
Điểm SP 39

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (9)

Ngọc Ngà
Trần Mạnh Hòa
hiền nguyễn
Tran Dieu Linh