Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 129
Điểm GP 27
Điểm SP 76

Người theo dõi (8)

Machiko Kayoko
zed & ahri
Quỳnh Anh

Đang theo dõi (1)

Toshiro

Dòng thời gian