Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sơn La , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 17
Điểm GP 2
Điểm SP 24

Người theo dõi (4)

Ran Mouri
Kay Nguyễn
Nguyễn Vũ  Hào

Đang theo dõi (20)