Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 112
Số lượng câu trả lời 62
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (2)

Huyền Anh Lê
tan nguyen

Dòng thời gian