Gia Huy Phạm

Gia Huy Phạm

  • Số câu hỏi 20
  • Số câu trả lời 39
  • Điểm thành tích 4GP 48SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Chưa cập nhật


Địa chỉ

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết