Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 38
Điểm GP 4
Điểm SP 48

Người theo dõi (211)

Phạm Tuấn Anh
Võ Tân Thạnh
Chu_Cao

Đang theo dõi (35)


Câu trả lời:

chậc, bài này dài lắm, mình giải tóm tắt ko viết pt nhé, mỏi tay lắm:(( Mình khuyên bạn nên tóm tắt đề trước khi làm, như thế xem bài giải của mình bạn sẽ hiểu rõ hơn.

ta nhận thấy đề bài cho kết tủa, đun nóng lại có kết tủa nữa==> có 2 muối sinh ra là BaCO3 và Ba(HCO3)2, bạn viết 3 pt này ra thì sẽ ra dc nCO2=0.5(mol) hoặc dùng công thức: nCO2=n tủa (1)+2.n tủa (2)=0.2+2x0.15=0.5(mol)

khi cho C tác dụng với O2 nó sẽ sinh ra hh khí A là CO và CO2 (ko có khí O2 dư vì nếu có nó sẽ tác dụng với CO ra CO2, ko thể phản ứng với Fe3O4) vì vậy khi cho Fe3O4 vào hh khí A ta sẽ thu dc 2 chất rắn B là Fe, FeO và khí CO2 là 0.5 (mol)

ờ chất rắn B đem qua dd HCl, thì ta có dc 2 pt==> lập hệ 2 pt 2 ẩn: a=0.03, 2a+2b=0.6==>b=0.27 ( 1 phần )

==> số mol ở cả 2 phần là: Fe:0.06 (mol), Feo: 0.54 (mol)

Từ đây ta suy ngược ra số mol mấy chất trước từ pt:

4CO + Fe3O4 ----> 3Fe + 4 CO2

0.08<----0.02<-----0.06----->0.24  (mol)

CO + Fe3O4 -------> 3FeO + CO2

0.18<------0.18<-------0.54--->0.18  (mol)

từ pt==> nCO trong A= 0.26(mol); nCO2 trong A = 0.5 - 0.42=0.08(mol)

từ đó, ta sẽ suy dc nC=0.34 (mol)==> mC=4.08(g) mà có 4% tạp chất ==> mC ban đầu= 4.08 + 4.08x4/100=4.2432(g)

b) từ pt Ba(OH)2 ==> nBa(OH)2= 0.2+0.15=0.35(mol)

==> CM=0.35/2=0.175(M)

c) Fe + 4HNO3----> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

0.06-----0.24-------------0.06-------0.06   (mol)

==> V= 0.06x22.4=1.344(L)

phù, xong rồi mệt quá đi mất:))