Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tuyên Quang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 258
Điểm GP 75
Điểm SP 291

Người theo dõi (130)

Bao Truong
Thiên Bình
EDOGAWA CONAN
Yếnn Loann

Đang theo dõi (0)