Hoài Nguyễn

Hoài Nguyễn

  • Số câu hỏi 8
  • Số câu trả lời 65
  • Điểm thành tích 3GP 35SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Lương Sơn


Địa chỉ

Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Liên kết