Writing and Writing Worksheet

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:22

Here’s a guide to a walking tour of Hanoi. Start at Hoan Kiem lake. The most well-known landmark in Hanoi.  Then visit the Temple of Literature- the most interesting religious place. It was originally built as a university in the 11th century. Today, the Temple of Literature stands as a tribute to the nation's scholars. Next, go to Ngoc Ha street, we will visit Ho Chi Minh Mausoleum. It is a sprawling complex set within the city's gardens that contains the tomb of Ho Chi Minh as well as various museums and monuments.

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:22

Hướng dẫn dịch

Đi bộ tham quan Hà Nội

Dưới đây là hướng dẫn về chuyến tham quan đi bộ ở Hà Nội. Bắt đầu tại hồ Hoàn Kiếm. Địa danh được nhiều người biết đến nhất tại Hà Nội. Sau đó tham quan Văn Miếu - địa điểm tôn giáo thú vị nhất. Ban đầu nó được xây dựng như một trường đại học vào thế kỷ 11. Ngày nay, Văn Miếu đứng như một nơi tri ân các bậc danh nhân của đất nước. Tiếp theo, đến phố Ngọc Hà, chúng ta sẽ đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một khu phức hợp rộng lớn nằm trong khu vườn của thành phố, nơi có lăng Hồ Chí Minh cũng như các bảo tàng và di tích khác nhau.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:22

4

Then, visit the National Gallery on the north side of the square. This art museum has great collections of paintings, and you will surely love the place

3

The square is the center of London and there are often events here

2

First, start at Trafalgar Square. It’s a lively place

6

Finally, go straight across to the east side. You’ll see St. Martin-in-the- Fields Church.

1

Here’s a guide to a walking tour of London

5

You can spend two hours looking at the paintings there

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
13 tháng 2 2023 lúc 11:09

a: Your walking tour start at Bến Thành market

b: The market is a lively place in Hồ Chí Minh city

c: Many tourists go there to buy souvenirs

d: Shoppers also enjoy visiting the local market

e: People can buy all sorts of things there

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:21

Hướng dẫn dịch

a. Chuyến đi bộ của bạn bắt đầu tại chợ Bến Thành

b. Chợ là một nơi sôi động ở thành phố Hồ Chí Minh

C. Nhiều du khách đến đó để mua quà lưu niệm

d. Người mua sắm cũng thích tham quan chợ địa phương

e. Mọi người có thể mua đủ thứ ở đó.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:21

Walking tour of Hanoi

Here’s a guide to a walking tour of Hanoi. Start at Hoan Kiem lake. The most well-known landmark in Hanoi.  Then visit the Temple of Literature- the most interesting religious place. It was originally built as a university in the 11th century. Today, the Temple of Literature stands as a tribute to the nation's scholars. Next, go to Ngoc Ha street, we will visit Ho Chi Minh Mausoleum. It is a sprawling complex set within the city's gardens that contains the tomb of Ho Chi Minh as well as various museums and monuments.

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:21

Hướng dẫn dịch

Đi bộ tham quan Hà Nội

Dưới đây là hướng dẫn về chuyến tham quan đi bộ ở Hà Nội. Bắt đầu tại hồ Hoàn Kiếm. Địa danh được nhiều người biết đến nhất tại Hà Nội. Sau đó tham quan Văn Miếu - địa điểm tôn giáo thú vị nhất. Ban đầu nó được xây dựng như một trường đại học vào thế kỷ 11. Ngày nay, Văn Miếu đứng như một nơi tri ân các bậc danh nhân của đất nước. Tiếp theo, đến phố Ngọc Hà, chúng ta sẽ đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một khu phức hợp rộng lớn nằm trong khu vườn của thành phố, nơi có lăng Hồ Chí Minh cũng như các bảo tàng và di tích khác nhau.

Bình luận (0)