Vẽ kĩ thuật

Nguyen Thi Hai Anh
3 tháng 1 lúc 17:45

3 hình 

các mặt bằng/mặt đứng/mặt cắt

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN