Bài 54. Sự trộn các ánh sáng màu

Trần Trung Nguyên
16 tháng 5 2019 lúc 20:02

a) Khi chiếu chùm sáng trắng qua lần lượt tấm lọc màu đỏ, màu vàng ta thu được lần lượt ánh sáng có màu đỏ và vàng

b) Khi nhìn tấm vải màu xang dưới ánh sáng màu đỏ ta không thấy được ánh sáng màu đỏ mà thấy tối vì tấm lọc màu nào thì hấp thụ nhiều ánh sáng có màu khác

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Huy
9 tháng 5 2019 lúc 9:42
Chiếu ánh sáng xanh vào vật màu đỏ, trắng, đen, xanh lục ta thu được màu đen, xanh, đen và xanh. Vì: vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu khác.
Bình luận (0)
kẹo mút
23 tháng 4 2019 lúc 21:03

Ánh sáng trắng là sự phối hợp, trộn lẫn của các ánh sáng cơ bản. Vậy nên để tạo ra ánh sáng trắng ta chỉ cần trộn những ánh sáng 7 màu cơ bản lại với nhau.

p/s: Chúc bạn thi tốt!

Bình luận (0)
NIKOLA Dương
8 tháng 5 2018 lúc 12:02

là dùng 1 nhiệt lượng = 880j để làm cho 1 kg nhôm nóng thêm or nguội đi 1 độ c
nhớ like và nhấn đúng nha
thanks

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
18 tháng 5 2017 lúc 17:10

Thí nghiệm này gọi là thí nghiệm đĩa tròn Niu-tơn. Do hiện tượng lưu ảnh trên màng lưới, nên nếu đĩa quay nhanh, mỗi điểm trên màn lưới nhận được gần như đồng thời ba thứ ánh sáng phản xạ từ ba vùng các màu đỏ, lục, lam trên đĩa chiếu đến và cho ta cảm giác màu trắng. Không thể coi đây là một thí nghiệm trộn ánh sáng màu với nhau được.

Bình luận (0)
Nhật Linh
18 tháng 5 2017 lúc 17:10

Thí nghiệm này được gọi là thí nghiệm đĩa tròn Niu-tơn. Do hiện tượng lưu ảnh trên màng lưới của mắt ta, nên nếu đĩa quay nhanh, mỗi điểm trên màng lưới nhận được gần như là đồng thời ba thứ ánh sáng phản xạ từ ba vùng có các màu đỏ, lục làm trên đĩa chiếu đến và cho ta cảm giác màu trắng. Cũng có thể coi đây là một thí nghiệm trộn các ánh sáng màu với nhau.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
18 tháng 5 2017 lúc 17:10

Trộn ba ánh sáng đỏ, lục và lam với nhau ta được ánh sáng trắng.

Bình luận (0)
Nhật Linh
18 tháng 5 2017 lúc 17:10

Khi chắn ba cửa sổ bằng ba tấm lọc màu đỏ, lục và lam thì tại chỗ ba chùm sáng nói trên gặp nhau, ta thu được ánh sáng màu trắng.

Bình luận (0)
Nhật Linh
18 tháng 5 2017 lúc 17:11

Người ta trộn các ánh sáng màu với nhau để được ánh sáng có màu khác hẳn. Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau, ta được ánh sáng có màu khác hẳn với màu của hai ánh sáng ban đầu. Khi trộn ba ánh sáng màu với nhau một cách thích hợp, ta thu được ánh sáng trắng; hoặc khi trộn ánh sáng đỏ cánh sen, ánh sáng màu vàng và ánh sáng màu lam ta cũng thu được ánh sáng trắng.

Không có cái gọi là "ánh sáng màu đen". Bao giờ trộn hai, ba ánh sáng màu với nhau ta cũng thu được một ánh sáng màu khác hẳn.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN