Bài 54. Sự trộn các ánh sáng màu

Trọng Nghĩa Nguyễn

Một chữ cái được viết bằng màu đỏ khi nhìn qua một tấm kính màu xanh thì thấy chữ có màu gì? Vì sao?

Sang Duongvan
29 tháng 9 lúc 12:49

màu đen vì tấm kính xanh đã ngăn ánh sáng đỏ chiếu vào mắt nên chúng ta sẽ nhìn thấy chữ màu đen.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Hàn Thiên Vũ
Xem chi tiết
Tuyết Lâm Như
Xem chi tiết
hihi
Xem chi tiết
tranthinhiphuong
Xem chi tiết
Cao Nhật Linh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)